90+ key win 10 bản quyền mới cập nhật 2023 [Active key win 10 vĩnh viễn]

Để sử dụng được key win 10 bản quyền, người dùng cần phải bỏ ra một khoản chi phí khá cao với giá bán chính thức là 199.99$. Điều này có thể là một khó khăn đối với những người còn đang trong thời gian học tập hoặc đang tìm kiếm công việc. Tuy nhiên, để giúp các bạn có thể tiết kiệm chi phí và sử dụng được Windows 10 một cách đầy đủ, trangcongnghe.vn sẽ cung cấp các key cài đặt và Active Key Win 10 đảm bảo thành công 100% mới nhất. Những key này không chỉ giúp bạn cài đặt Win 10 một cách dễ dàng mà còn giúp bạn active Win 10 một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Active Key Win 10 các phiên bản từ cũ đến mới nhất

Để Active key win 10 thành công, trước tiên bạn cần xác định chính xác phiên bản Win 10 đang được cài đặt trên máy tính của mình bằng cách truy cập vào phần Settings > System > About trên máy tính của mình. Sau khi xác định được phiên bản Win 10 của mình, bạn có thể tiến hành lựa chọn Key thích hợp từ danh sách dưới đây để Active key win 10 cho máy tính của mình.

Việc Active Win 10 đúng cách không chỉ giúp bạn sử dụng các tính năng mới nhất của hệ điều hành mà còn giúp tăng tính ổn định và hiệu suất của máy tính.

Danh sách key win 10 được cập nhật mới nhất

 • 2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87 (bản key win 10 1803)

 • 6P99N-YF42M-TPGBG-9VMJP-YKHCF

 • FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

 • RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

 • 22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

 • 22QK9–3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

 • FBNC3-JXRR6-RYWVX-4HCFJ-HMFDP

 • 2YXF4-RXB7J-MT2HF-3RYQC-M2K87

 • V942D-C7NFG-773PY-MT398-F3KTY

 • BJ84H-M4M4R-2VYC4-HQRBP-G2BGY

 •  W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

 • 2TYNC-DRPHV-BMBVY-VCJY9-V2WX2

 • YYNVD-VYKRP-37RFW-F4CHG-Y9492

 • JNKRX-38XTQ-47MWF-DDQFM-CWCK2

 • 2T496-BG7GC-G3RJD-7B6R6-DV3H9

 • GBW6Y-CBDHP-R2KDV-98G96–3PDTQ

 • XFJV8-K8M99-RQ2Q4-B9W7D-87KCP

 • CPTFX-7KWB7-G4YDH-6FRKD-3Q9VD

 • HQJB3-J8QTB-H4BRX-RMKP2-KJTQH

 • BM6YM-2CX9W-VJYJD-DDG79-JP4Y9

 • V2J42–2W7M8-DQ8HD-CK93R-3R8XD

 • GF9FM-JPDRV-PG8JC-PRY6V-69GF8

 • VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

 • Windows 10 Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99

 • Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

 • Windows 10 Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH

 • Windows 10 Home Country Specific: PVMJN-6DFY6–9CCP6–7BKTT-D3WVR

 • Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

 • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

 • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

 • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

 • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2–76DF9

 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

Xem thêm: [UPDATE] Danh sách Key Active Window 10 Pro bản quyền 64bit, 32bit mới nhất 2023

Active Win 10 cài vĩnh viễn, bao gồm Product Key miễn phí

Danh sách key win 10 1803 mới nhất

 • Windows 10 Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2

 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

 • Windows 10 Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43

 • Windows 10 Enterprise G: YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B

 • Windows 10 Enterprise G N: 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

 • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

 • Windows 10 Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX

 • Windows 10 Professional Education: 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y

 • Windows 10 Professional Education N: YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC

 • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

 • Windows 10 Professional Workstation: NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J

 • Windows 10 Professional Workstation N: 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF

 • FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

 • RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

 • 22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

 • 22QK9–3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Danh sách Active key win 10 pro online

 • FN29M-6M73B-PHRRG-BFTBJ-Q667C

 • RVF7N-6C7KH-YR4BK-7CG6R-CR4DB

 • 22F2H-N6W3D-XYJCD-K8P6V-9BT6Y

 • 22QK9–3N6FK-VDGRD-4PK8J-XW3GY

Danh sách Windows 10 Education

 • R3J9J-NVY2T-XRT92-KHB7T-C9XRQ

 • M4CVH-V3N42-W6VDX-6RCFF-Q9MM3

 • 77NHM-3Y47X-4VXY8-TX8G3-B98WD

Danh sách Windows 10 Enterprise

 • F3C2D-NWJHV-WFQ6X-VTJXF-CR4CF

 • BNJ87-JYH2B-DGXWM-JJVMR-Q9MPF

 • NKV62-XMG4T-MXHBB-WFKXW-TQ72F

 • NM2DF-K222V-PD7HF-MGR32-V8RCF

 • QG2NR-J3M4R-VPXVY-3C7PW-Q69R4

 • KCJGC-X8NVT-2Q4T9-RYQDJ-33WWR

 • 9MNVQ-WMHGD-TTG9C-3M9CY-F9CJR

Danh sách Key Windows 10 ltsc 2019

 • 2NRHB-VKQJV-FRKC2-TC774-6Q9PC

 • 2VNJR-XJF43-BM3HR-2RQMV-YY7WP

 • 2WNVH-XXX6Q-TR9V3-4TF4R-W8HWP

 • 4KMKP-NBBH4-WH8FQ-RVXBF-YTF42

 • 66P69-3NRQF-3G4Q8-XHTK6-KTQ8P

 • 6YNRC-28DV4-TVVXK-RYMD2-KW442

 • 867H6-8NJYC-YDQ84-C8D7W-WB7WP

 • 8ND36-RT7M9-QKQ82-CD9J6-MKQCC

 • 8WPN6-32B66-32HXC-QDPCF-FC38P

 • 94K6J-GNJT2-VW77W-KGBP4-Q9QCC

 • 9DC29-N94GQ-MWJQ2-W9G9P-TMWR2

 • 9DVFD-NCM9B-4QV3P-JXB4X-Y7XPC

 • 9GGNY-RGB2W-RQ2HW-RGBMW-MTF42

 • B6Q8K-NVKVD-Y8V3B-KB9Q7-BDYJP

 • BW9RN-FXT4V-43FGP-MBJQ8-K2F8Q

 • C96MJ-NPP3T-RP6CW-YHQBQ-JT3CC

 • CDD89-NFVDV-R746M-92CW7-BDYJP

 • 2B63X-KNDCX-3MR4W-R9GPD-RJT2C

Một số key win 10 khác có thể dùng để Active

 • Windows 10 Home: YTMG3-N6DKC-DKB77–7M9GH-8HVX7

 • Windows 10 Home Single Language: BT79Q-G7N6G-PGBYW-4YWX6–6F4BT

 • Windows 10 Home Country Specific: N2434-X9D7W-8PF6X-8DV9T-8TYMD

 • Windows 10 Education: YNMGQ-8RYV3–4PGQ3-C8XTP-7CFBY

 • Windows 10 Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM

 • Windows 10 Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ

 • Windows 10 Pro: VK7JG-NPHTM-C97JM-9MPGT-3V66T

 • Windows 10 Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

 • Windows 10 Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB: WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2–76DF9

 • Windows 10 Enterprise 2015 LTSB N: 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

 • Win 10 mới nhất: VK7JG-NPHTM- C97JM-9MPGT- 3V66T

Hướng dẫn cách Active win 10 bằng key bản quyền

Cách nhập key win 10 kích hoạt bản quyền là một trong những cách phổ biến nhất được sử dụng bởi đa số người dùng. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước để active win 10 bằng key bản quyền:

Bước 1: Đầu tiên, tại giao diện máy tính desktop bạn nhấp chuột phải vào biểu tượng “This PC” > Sau đó, chọn “Properties” 

Bước 2: Tại cửa sổ mới hiện ra, bạn sẽ thấy một nút “Activate Windows”. Hãy click vào nút này để tiếp tục quá trình kích hoạt bản quyền.

Bước 3: Tiếp theo, một cửa sổ mới được hiển thị bạn sẽ thấy một dòng chữ “Change product key”. Hãy click vào dòng chữ này để tiếp tục.

Bước 4: Xuất hiện ô “Enter a product key” bạn cần phải copy từng key xem key nào phù hợp trong danh sách key win 10 ở phía trên > Chọn “Next” để tiếp tục.

Bước 5: Cuối cùng, bạn chỉ cần nhấn vào “Activate” và đợi hệ thống Windows 10 kiểm tra xem việc kích hoạt bản quyền diễn ra thành công hay không. Nếu như bạn đã làm đúng các bước trên thì chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành quá trình active win 10 bằng key bản quyền thành công rồi đấy.

Các câu hỏi thường gặp khi active key win 10

Không Active key win 10 có sao không?

Trả lời: Nếu bạn không active key win 10, máy tính của bạn sẽ bị giới hạn trong việc thực hiện các thao tác thay đổi nền màn hình, thanh tiêu đề, thanh tác vụ, màn hình khóa và một số tính năng khác mà Windows 10 không hỗ trợ khi không được kích hoạt. Tuy nhiên, việc active key không ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy tính.

Tại sao máy tính không cài được win 10 ?

Trả lời: Việc không thể cài đặt Windows 10 có thể do yêu cầu cấu hình của máy tính. Máy tính của bạn có thể không đủ cấu hình để cài đặt Windows 10 hoặc hệ điều hành có thể không tương thích với phần cứng của máy tính. Nếu máy tính của bạn không đáp ứng được yêu cầu cài đặt Windows 10, bạn có thể nâng cấp phần cứng hoặc nâng cấp lên phiên bản Windows thấp hơn có yêu cầu cấu hình thấp hơn.

Trình kích hoạt KMSPico Win 10 có an toàn không?

Trả lời: Không khuyến khích sử dụng KMSPico để kích hoạt Windows 10, một danh mục có trong phần mềm có thể gây rủi ro khi cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn. Vì vậy, bạn nên sử dụng phương pháp kích hoạt chính thức của Windows để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro cho máy tính của mình.

Kết luận

Trên đây, trangcongnghe.vn đã chia sẻ với các bạn danh sách key win 10 mới nhất giúp bạn cài đặt và kích hoạt hệ điều hành này một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bên cạnh đó, hệ điều hành win 10 có nhiều tính năng mới và cải tiến so với các phiên bản trước đó, ví dụ như tính năng Cortana, Microsoft Edge, Windows Ink, Windows Hello,...Hy vọng với những thông tin bổ ích này, bạn sẽ có thêm kiến thức và cách active win 10 bằng key một cách hiệu quả hơn. Chúc bạn thành công!

TIN LIÊN QUAN

[UNBOXING] Đập hộp chiếc Samsung Glaxy S7 Active đầu tiên trên thế giới

Hộp đựng màu trắng của Galaxy S7 active nhìn khá sơ sài khi mặt trên chỉ được in lô-gô của nhà mạng AT&T, các cạnh còn lại in thông số và tên máy. Loại giấy...

Hướng dẫn cách active Win 10 Pro 1803 Vĩnh Viễn - Thành công 100%

Active Win 10 Pro 1803 là một giải pháp hữu ích để bẻ khóa và kích hoạt Windows 10 bản quyền mà không cần phải bỏ chi phí. Bằng cách sử dụng các công cụ và tiện ích hỗ trợ, bạn có thể tận dụng những tính năng mới nhất của hệ điều hành Windows 10 mà

3 cách Active win 7 nhanh chóng - Phần mềm & Ứng dụng tốt nhất dành cho máy tính

Windows 7 là phiên bản kế nhiệm Windows Vista. So với phiên bản tiền nhiệm, nó cung cấp tốc độ cao và hợp lý hóa giao diện trong khi vẫn duy trì các tính năng có giá trị như kiểm soát tài khoản người dùng và cải tiến đồ họa. Ở nhiều khía cạnh,

Galaxy S8 Active không còn độc quyền tại AT&T: Nó đã có mặt tại T-Mobile và Sprint

Galaxy S8 Active được xem là một sản phẩm dành riêng cho nam giới với thiết kế mạnh mẽ. Nhưng để kiếm được địa ...

Galaxy S8 Active siêu bền tiếp tục xuất hiện, sắp sửa ra mắt

Theo sammobile, Galaxy S8 Active dự kiến sẽ độc quyền bởi nhà mạng AT&T ở Hoa Kỳ và trong vài tuần qua nó đã đạt chứng nhận Wifi cũng như xuất...

Ảnh thật Galaxy S8 Active: viền đầy đặn, phù hợp cho nam giới

Galaxy S8 Active mới đây đã tiếp tục lộ diện một số hình ảnh cho thấy dáng vẻ cực kì nam tính với khả năng chống nước và va đập rất tốt.

Galaxy Tab Active 2 sẽ tích hợp trợ lý ảo Bixby và pin dạng rời

Samsung đang làm việc trên một phiên bản máy tính bảng kế nhiệm Galaxy Tab Active. Trên thực tế, tablet mới sẽ có tên gọi là Galaxy Tab Active 2,...

Kích hoạt bản quyền số Windows 10 Pro 1803 vĩnh viễn

Bản quyền số (Digital license) là một trong những hình thức kích hoạt bản quyền hợp lệ được Microsoft công nhận, trong đó có cả kích hoạt bản quyền số đính kèm theo tài khoản Microsoft lẫn đính kèm theo máy tính.

THỦ THUẬT HAY

So sánh OPPO A39 và Samsung J5 2016: Hiệu năng và pin

Nên chọn OPPO A39 (Neo 9s) hay Samsung J5 2016? Đánh giá sức mạnh hiệu năng và thời lượng pin trên 2 thiết bị nổi bật nhất trong tầm giá 5 triệu

Quay video lặp đi lặp lại một cách thú vị hơn với Loop Camera trên Zalo

Tính năng khoảng khắc trên Zalo đã cho phép người dùng quay video lặp đi lặp lại một cách thú vị hơn với Loop Camera. Người dùng iOS và Android đã từng say mê những video lặp đi lặp lại cực vui trên Snapchat, thì không

Hỏi đáp: Tại sao người dùng smartphone Android lại thích cài theme iPhone?

Nếu thích iOS sao các bạn ấy lại không dùng iphone luôn cho tiện? Có 'thánh' nào cũng thích dùng theme giống iOS trên Android không?

Cách tìm ghi chú trên iPhone trong một nốt nhạc với thẻ Tags iOS 15

Với iOS 15, Apple đã bổ sung thẻ Tags trong ứng dụng Ghi chú trên iPhone để bạn tìm nhanh hơn nhiều. Sau đây là cách tìm ghi chú trên iPhone bằng thẻ Tags nhé...

Chia sẻ cách xem lịch học trực tuyến trên truyền hình nhanh chóng, tiện lợi cho học sinh

Đài truyền hình đã phát sóng những buổi học trên sóng truyền hình trong mùa dịch bệnh để giúp học sinh có kiến thức trong điều kiện không thể đến trường. Bài viết dưới đây cũng sẽ giúp bạn cách xem lịch học trực tuyến

ĐÁNH GIÁ NHANH

Đánh giá điện thoại Xiaomi Mi 8: có hối hận sau hơn 3 tháng sử dụng?

Điện thoại Xiaomi Mi 8 chính hãng là chiếc flagship được người dùng cũng như giới chuyên môn đánh giá khá cao, là đối thủ trực tiếp của iPhone X nhưng mức giá chỉ hơn 9 triệu đồng tại TCNShop. Hôm nay tôi sẽ đánh giá

Đánh giá chi tiết Galaxy J6: Có đáng lựa chọn trong tầm giá 5 triệu không?

Nhỏ và Dài là 2 cảm nhận đầu tiên của mình khi cầm vào Galaxy J6, dù là một thiết bị có màn hình đến 5,7 inch, nhưng cảm giác cầm chiếc J6 trên tay chỉ bằng cầm một chiếc iPhone “phiên bản không plus” với màn hình 4.7

Trên tay OPPO K9s – Smartphone hơn 5 triệu pin khủng, màn hình 120Hz siêu mượt

OPPO K9s nổi bật với giá bán hấp dẫn, màn hình siêu mượt 120Hz, pin trâu 5.000 mAh,… Đặc biệt, khi cầm trên tay OPPO K9s không hề có cảm giác rẻ tiền nhờ thiết kế có độ hoàn thiện cao, sang trọng và đẳng cấp. Trên tay