Global Times: CPC tổ chức bế mạc đại hội quan trọng với "niềm tin tạo ra những kỳ tích mới, vĩ đại hơn" trên hành trình phát triển mới; Sửa đổi Điều lệ Đảng chính là "cột mốc mang ý nghĩa lịch sử"

Bắc Kinh, 25/10/2022 /PRNewswire/ -- Hôm thứ Bảy, Đại hội toàn quốc lần thứ 20 kéo dài một tuần của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) đã bế mạch thành công tại Bắc Kinh, ghi nhận vị trí chủ chốt của đồng chí Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương và Đảng nói chung. Ngoài ra còn phải kể đến vai trò chỉ đạo trong Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới, để tích hợp sự trẻ hóa của Trung Quốc vào 'quá trình lịch sử không thể đảo ngược'.

Với vị trí chủ chốt của đồng chí Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương và Đảng nói chung cũng như vai trò chỉ đạo trong Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới thể hiện thành tựu chính trị lớn của Đảng trong thời kỳ mới. Đại hội ghi nhận đây là nhân tố quyết định những thành công, những thay đổi mang tính lịch sử đối với sự nghiệp của Đảng và đất nước.

Các đảng viên phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa quyết định của thành tựu to lớn này, nhất trí cao hơn nữa để giữ vững vị trí chủ chốt của đồng chí Tập Cận Bình trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Đảng nói chung, giữ vững quyền hạn và sự tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhấn mạnh tính thống nhất trong vai trò lãnh đạo, thực hiện đầy đủ Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, đồng thời luôn theo sát Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng với đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt trong tư duy, lập trường chính trị và hành động.

Nhiều nhà phân tích Trung Quốc nhận định rằng các nghị quyết được thông qua tại Đại hội cho thấy Đảng đã chuẩn bị đầy đủ cho chặng đường mới với tầm nhìn cũng như suy nghĩ lớn hơn, hiện đại hơn về công tác quản trị, phát triển, thiết lập các sứ mệnh quan trọng phù hợp với trật tự thế giới.

Ông Tập chia sẻ với 2.338 đại biểu và đặc biệt mời các đại biểu tham gia phiên bế mạc của đại hội kéo dài một tuần tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hôm thứ Bảy. Đại hội CPC đã thực hiện mục tiêu thống nhất tư duy, củng cố lòng tin, xây dựng chiến lược và nâng cao tinh thần. 'Đây là đại hội của toàn Trung Quốc, nhằm giương cao ngọn cờ, cùng đồng lòng, thúc đẩy sự đoàn kết và cống hiến cho Tổ Quốc'.

Cột mốc mang ý nghĩa lịch sử

Tại phiên bế mạc, ông Tập cho biết: 'Chúng tôi tin tưởng rằng tất cả các quyết định, kế hoạch đề ra tại Đại hội và những kết quả đạt được sẽ đóng vai trò quan trọng giúp định hướng và làm cơ sở cho nỗ lực xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt, đẩy mạnh công cuộc trẻ hóa đất nước toàn diện và giành những thắng lợi mới vì chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc'.

Theo nghị quyết được thông qua trên báo cáo: 'Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 19 được thông qua tại Đại hội là sự kết tinh trí tuệ của Đảng và nhân dân. Đó là tuyên ngôn chính trị và là chương trình hành động của Đảng để tập hợp nhân dân các dân tộc Trung Quốc và lãnh đạo bảo đảm đạt được thành công mới cho chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc. Đây chính là tài liệu hướng dẫn của chủ nghĩa Mác'.

Theo nghị quyết đã được thông qua về sửa đổi Điều lệ Đảng, 'Đại hội nhất trí cần bổ sung những phát triển mới trong Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc cho một Kỷ nguyên mới kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng vào Điều lệ Đảng, nhằm phản ánh rõ hơn những đóng góp quan trọng của đồng chí Tập Cận Bình đối với Ban Chấp hành Trung ương trong việc thúc đẩy những đổi mới về lý luận, phương thức thực tiễn và thể chế của Đảng'.

Đại hội ghi nhận rằng, tại buổi lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Tập Cận Bình đã thay mặt Đảng và nhân dân long trọng tuyên bố đã thực hiện được Mục tiêu thế kỷ thứ nhất là xây dựng xã hội thịnh vượng nhưng không dư thừa về mọi mặt và hiện đang tiến những bước đi đầy tự tin hướng tới Mục tiêu thế kỷ thứ hai là xây dựng Trung Quốc trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt. Nghị quyết cho biết, Điều lệ Đảng được sửa đổi để phản ánh điều này.

Ông Zhang Shuhua, Giám đốc Viện Khoa học Chính trị thuộc Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, chia sẻ với Global Times hôm thứ Bảy rằng các nghị quyết mới nhất đã phản ánh toàn diện và thiết lập tất cả các thành tựu chính trị, lý luận và tư tưởng mà CPC đã hiện thực hóa kể từ Đại hội toàn quốc CPC lần thứ 18 trong thập kỷ qua.

Ông Zhang Xixian, một giáo sư tại Trường Đảng của Ủy ban Trung ương CPC ở Bắc Kinh, trao đổi với Global Times hôm thứ Bảy rằng nghị quyết về sửa đổi Điều lệ Đảng là 'điểm khởi đầu để CPC bắt đầu cho Mục tiêu thế kỷ thứ hai và củng cố kế hoạch Xây dựng Đảng. Đó là cột mốc cơ bản liên quan đến yêu cầu phát triển, đường lối, phương hướng và vận mệnh của Đảng trong hành trình hướng tới mục tiêu dự kiến thực hiện vào giữa thế kỷ này'.

Theo nghị quyết đã được thông qua về sửa đổi Điều lệ Đảng, Đại hội nhất trí đưa các tuyên bố vào Điều lệ Đảng bao gồm 'nguyện vọng ban đầu và sứ mệnh thành lập của Đảng, những thành tựu chính và kinh nghiệm lịch sử của Đảng trong thế kỷ qua' và 'Hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa cơ bản, bao gồm hệ thống lấy cộng đồng là trụ cột và đa dạng các hình thức sở hữu cùng phát triển, hệ thống phân phối theo công việc là trụ cột với nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại và kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, là trụ cột quan trọng của chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc'.

Đại hội cũng nhất trí bổ sung vào Điều lệ Đảng những tuyên bố như 'nêu cao tinh thần và sức chiến đấu', 'từng bước thực hiện mục tiêu thịnh vượng chung cho toàn thể nhân dân' cũng như 'đi theo con đường pháp quyền xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc; phát triển nền dân chủ nhân dân toàn diện rộng rãi, đầy đủ hơn và mạnh mẽ hơn'.

Các nhà phân tích cho rằng tất cả những điều này đều cho thấy CPC đang tiến bộ theo thời đại vì tất cả những tuyên bố này sẽ được bổ sung vào Điều lệ Đảng để thực sự phản ánh những bài học, kinh nghiệm và hiểu biết mà Đảng đã tích lũy được từ quá trình điều hành và vượt qua thách thức trong suốt 10 năm qua, đồng thời cũng phản ánh chính xác những yêu cầu quan trọng của người dân Trung Quốc và những sứ mệnh quan trọng mà Đảng tìm kiếm để hoàn thành mục tiêu trong tương lai. 

Ví dụ, giáo sư khoa học chính trị Yang Xuedong tại Đại học Thanh Hoa chia sẻ nghị quyết nhấn mạnh 'tiếp tục tinh thần chiến đấu' đã cho thấy thái độ quyết tâm đối với những thách thức mà Đảng đã phải đối mặt trong năm năm qua và sẽ phải đối mặt trong tương lai.

Chia sẻ với Global Times hôm thứ Bảy, ông cho rằng: 'Khi đối mặt với tình hình phức tạp hơn, chúng ta cần phải thực hiện cuộc chiến gian khổ hơn để đạt được những mục tiêu đầy tham vọng như xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại về mọi mặt và thực hiện trẻ hóa đất nước'.

Đại hội cũng nhất trí đưa các tuyên bố vào Điều lệ Đảng như 'nâng cao lòng trung thành chính trị trong quân đội, củng cố quân đội thông qua cải cách, khoa học và công nghệ, đào tạo cán bộ và điều hành quân đội theo quy định của pháp luật; nâng cao lực lượng vũ trang nhân dân theo các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới; thực hiện đầy đủ, trung thành và kiên quyết với chính sách Một quốc gia, hai hệ thống; phản đối và răn đe những phần tử ly khai đòi 'Đài Loan độc lập'.

'Những sửa đổi này tái khẳng định cam kết của Đảng trong việc xây dựng hệ thống quân đội vững mạnh mang màu sắc Trung Quốc, đạt được tiến bộ lâu bền và vững chắc với chính sách Một quốc gia, hai hệ thống, thúc đẩy thống nhất đất nước, xây dựng cộng đồng với một tương lai chung và dẫn đầu làn sóng tiến bộ của nhân loại'.

Tầm nhìn toàn cầu

CPC không chỉ có tầm nhìn về sự phát triển và vận mệnh của Trung Quốc, mà còn có tầm nhìn lớn hơn để đóng góp nỗ lực xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho toàn nhân loại. Theo nghị quyết đã được thông qua, Đại hội đã nhất trí đưa vào Điều lệ Đảng tuyên bố về mục tiêu 'giữ vững các giá trị chung của nhân loại về hòa bình, phát triển, công bằng, công lý, dân chủ và tự do; và thúc đẩy quá trình xây dựng một thế giới cởi mở, toàn diện, trong sạch và giàu đẹp để hưởng nền hòa bình lâu dài, an ninh toàn cầu và thịnh vượng chung'.

Những sửa đổi này tái khẳng định cam kết của Đảng trong việc xây dựng hệ thống quân đội vững mạnh mang màu sắc Trung Quốc, đạt được tiến bộ bền vững và vững chắc với chính sách Một quốc gia, hai hệ thống, thúc đẩy thống nhất đất nước, xây dựng cộng đồng vì một tương lai chung và dẫn đầu làn sóng tiến bộ của nhân loại.

Ông Wang Yiwei, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, trao đổi với Global Times rằng điều này cho thấy CPC không chỉ được định hướng bởi khát vọng ban đầu và sứ mệnh tìm kiếm hạnh phúc cho người dân Trung Quốc và sự trẻ hóa của đất nước, mà còn 'có ý tưởng lớn hơn để tìm kiếm sự tiến bộ cho nhân loại và ''Sự hài hòa vĩ đại' ('Datong' trong tiếng Trung Quốc là một xã hội lý tưởng không có chiến tranh và bất bình đẳng trong văn hóa Trung Quốc) cho thế giới', bởi sức mạnh lớn hơn sẽ tạo ra trách nhiệm lớn hơn.

Các chuyên gia cho biết, Trung Quốc đang thâm nhập hoặc đã bước vào trung tâm của trường quốc tế, vì vậy CPC cần xây dựng ý tưởng lớn hơn ở cấp độ cao hơn để đưa vào thay vì loại trừ các giá trị khác nhau được chia sẻ bởi các quốc gia trên thế giới và để xây dựng cộng đồng vì một tương lai chung.


nguồn: Global Times

THỦ THUẬT HAY

Đem tính năng bảo mật độc quyền của Galaxy A 2017 lên mọi máy Android

Bộ đôi Samsung A5 2017 và A7 2017 được trang bị tính năng bảo mật SecureFolder, xuất hiện lần đầu tiên trên siêu phẩm Galaxy Note 7. Đây là cách bạn mang tính năng độc đáo này lên tất cả các máy Android khác dễ dàng.

[Jailbreak] Hướng dẫn mang tính năng 3D Touch lên iPhone 6, 6 Plus và iPhone 5s

3D Touch được xem như một điểm khác biệt dành cho iPhone đời mới, từ 6s và 6s Plus trở lên. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng tính năng này trên những thiết bị dùng chip 64-bit nếu đã thực hiện Jailbreak máy.

Lỗi Windows 10 bị treo/ khởi động lại và các cách khắc phục tạm thời

Có rất nhiều nguyên gây ra lỗi máy tính Windows 10 của bạn bị treo, bị đơ hoặc thậm chí là tự khởi động lại chẳng hạn như lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, hệ thống bị lỗi hoặc do các chương trình, phần mềm diệt virus trên

Mở biểu tượng emoji trên Windows 10 thật đơn giản với các phím tắt

Bắt đầu từ phiên bản Windows 10 build 16215, Microsoft đã “đơn giản hóa” quá trình truy cập và tìm kiếm emoji bằng bàn phím vật lý thay vì bàn phím ảo. Giờ đây người dùng có thể sử dụng phím tắt để mở, sử dụng emoji

Cách hủy bỏ mã Captcha khi tìm kiếm trên Google bằng trình duyệt Chrome

Có rất nhiều lý do dẫn tới việc yêu cầu captcha này, có thể là do IP của bạn thực hiện tìm kiếm liên tục với tần suất cao trên Google, khiến Google nghĩ rằng bạn đang Spam kết quả trên Google. Ngoài ra việc máy tính

ĐÁNH GIÁ NHANH

Có nên mua Xiaomi Redmi 10 không?

So với Redmi 9, Redmi 10 được nâng cấp và cải tiến rất nhiều. Từ thiết kế, màn hình cho đến cấu hình và camera. Tuy nhiên, vấn đề được quan tâm nhất lúc nào là có nên mua Xiaomi Redmi 10 không? Trong bài viết này

Đánh giá chi tiết iPhone 8: Smartphone đang bị lãng quên của Apple?

Tạm gác lại câu chuyện nói về sự nhàm chán về thiết kế trên iPhone 8, chúng ta có một chiếc máy đơn giản nhưng vẫn hài hoà trong từng đường nét. Khung kim loại cứng cáp, mặt lưng kính bóng bẩy cùng các góc bo cong mềm

Đánh giá pin smartphone Philips V377: Sánh ngang Asus Zenfone Max

Philips V377 là mẫu smartphone giá rẻ nổi bật ở mức dung lượng pin lên đến 5000 mAh, tương đương với mức của Asus Zenfone Max.