Công bố 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ

Công bố 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2017 và vinh danh cho các tác giả. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)
Nhân kỷ niệm 72 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2017), ngày 28/8, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo.'
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và trao giấy chứng nhận cho các tác giả đoạt giải.
Tiếp tục thành công của Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2016 với 71 công trình sáng kiến, sáng tạo được vinh danh nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh, năm 2017, kỷ niệm 72 năm Ngày Quốc khánh, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 được công bố gồm 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ được tuyển chọn từ 141 công trình do các bộ ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh thành giới thiệu và đề nghị.
Một trong số các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu được vinh danh năm nay như: 'Ứng dụng Bioreactor trong sản xuất giống cây càphê bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào” của nhóm tác giả đến từ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên; “máy thu hái hồi” của hai học sinh Hoàng Việt Bách (lớp 10) và Lương Gia Khánh (lớp 12) đến từ Trường Trung học Phổ thông Chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn (công trình đoạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh Trung học năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục- Đào tạo tổ chức)…
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các tác phẩm được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đều là những công trình sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu, các dự án, sáng kiến, nhất là các sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng về y tế, môi trường về phát triển kinh tế-xã hội ở những địa bàn khó khăn, biên giới, biển đảo và được ứng dụng rộng rãi trong xã hội.
Việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ nhằm tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân; thông qua đó góp phần kết nối, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự phát triển bền vững của đất nước.
Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức phát động phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tới tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư người Việt Nam ở trong và ngoài nước, đặc biệt là đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, người lao động trực tiếp sản xuất và kinh doanh.
Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nhằm mục tiêu kết nối các phong trào thi đua sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, tạo những chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Phát huy sức sáng tạo của mọi người Việt Nam trong và ngoài nước thành sức mạnh sáng tạo của toàn dân tộc.
Quá trình thực hiện phong trào sẽ góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng thời ứng dụng thành tựu nghiên cứu khoa học-công nghệ vào thực tiễn, khuyến khích phát triển tài năng sáng tạo của người Việt Nam.
'Trong quá trình triển khai, cần thường xuyên đổi mới cách tổ chức làm sao cho hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn, hiệu quả hơn, tránh phô trương, hình thức, bảo đảm tính ứng dụng cao vào thực tiễn và mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cụ thể,' Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nêu rõ.
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 với 72 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu và phát động Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong cả nước.
Nhấn mạnh “Đổi mới sáng tạo luôn tạo động lực cho sự phát triển của xã hội,' Thủ tướng cho rằng trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quốc gia nào có năng lực đổi mới, sáng tạo cao sẽ có nhiều cơ hội để vượt lên, phát triển nhanh, bền vững.
Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến công tác thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, nhất là trong phát triển khoa học công nghệ, phát hiện, đào tạo tài năng. Chính phủ luôn quan tâm đầu tư phát triển khoa học công nghệ, dành những điều kiện tốt nhất, phù hợp với khả năng của đất nước để các nhà khoa học phát huy tài năng, sáng tạo và cống hiến cho Tổ quốc.
Thủ tướng đánh giá Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” góp phần động viên khuyến khích sự đoàn kết, phát huy rộng rãi sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; cổ vũ tôn vinh các nhà khoa học, nhà sáng chế, khơi dậy tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, góp phần hình thành văn hóa sáng tạo, khẳng định trí tuệ, năng lực sáng tạo của người Việt Nam.
Để phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” được phát động thực sự khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo được những thể chế thông thoáng về trọng dụng nhân tài cho đất nước, kể cả đối với kiều bào ở nước ngoài.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cần hỗ trợ tích cực, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để hưởng ứng tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” trong phạm vi cả nước tránh hình thức, đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm khơi dậy, phát huy cao độ sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam và toàn dân tộc ta, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội của đất nước.
Cùng với đó là tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, nghiên cứu các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm, ý tưởng có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng, năng lực cạnh tranh của sản phẩm góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thủ tướng cho rằng cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay như tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, năng lượng sạch, vật liệu mới... và đặc biệt nâng cao năng suất lao động xã hội.
Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ trong cả nước nhất là Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Thủ tướng đề nghị, tiếp tục cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 hằng năm để công bố rộng rãi, làm phong phú và tôn vinh các công trình, giải pháp khoa học công nghệ, đưa sản phẩm khoa học, công nghệ đi vào cuộc sống.
Thủ tướng bày tỏ tin tưởng những phong trào thi đua và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội để nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên những động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh những sáng tạo KH&CN với sự nghiệp phát triển đất nước

Ton vinh nhung sang tao KH&CN voi su nghiep phat trien dat nuoc Khoa học - Công nghệ

25 cuốn sách, bộ sách sẽ được trao Giải thưởng sách Quốc gia 2021

Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia đã bỏ phiểu nhất trí trao Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ tư năm 2021 cho 25 bộ sách, cuốn sách.

Cuốn sách tập hợp những bài viết hay về nhà văn lớn của văn học hiện đại Việt Nam

Cuốn sách Nguyễn Xuân Khánh - một nụ cười mỉm, một nghiệp văn xuôi là một tuyển chọn dày dặn các bài viết hay về đời văn Nguyễn Xuân Khánh, một nhà văn lớn của văn học hiện đại Việt Nam vừa tạ thế giữa năm 2021.

Nhiều sách giá trị lọt Chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4

Theo thông tin từ Hội đồng Giải thưởng Sách quốc gia thì năm nay có nhiều cuốn sách, bộ sách giá trị được vào Vòng Chung khảo Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ 4.

Những cuốn sách chất lượng cao góp phần nâng cao dân trí, động lực phát triển đất nước

Giải thưởng Sách Quốc gia đã góp phần động viên, khích lệ tinh thần sáng tạo, cống hiến của những người làm công tác nghiên cứu, sáng tác, biên soạn sách động viên sự nỗ lực của các nhà xuất bản NXB, cơ sở in, đơn vị phát hành sách Việt Nam trong

Sắp trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4

25 cuốn sách, bộ sách sẽ được trao giải tại Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ 4 là thông tin mà Ban tổ chức Giải thưởng thông tin cho báo chí trong buổi Họp báo sáng nay 10/11 tại Thư viện Quốc gia Hà Nội.

Ông Trần Thanh Lâm giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Bí thư bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được kết nối trực tuyến tới tuyến xã/phường trên cả nước

Trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành đang thực hiện giãn cách xã hội, lần đầu tiên, Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 được tổ chức trực tuyến vào 9h ngày 01/9/2021 với điểm cầu chính tại Văn phòng Chính phủ VPCP và kết nối tới 195 điểm cầu trong nước và quốc tế.

THỦ THUẬT HAY

Cách thêm lịch thi đấu vào widget tiện ích cho iOS, Android

Như vậy những trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ World Cup 2018 đã diễn ra cùng sự chào đón nồng nhiệt từ hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới.

Hướng dẫn cách cắt ghép Video bằng Camtasia Studio

Yên tâm đã có Camtasia Studio ! Phần mềm này không những giúp bạn quay Video màn hình, mà còn có thể cắt ghép hay chỉnh sửa Video thành một Video hoàn hảo.

13 ứng dụng iOS trị giá 28 USD đang được miễn phí

Tiếp tục cập nhật danh sách 'Free App' hằng ngày dành cho iDevices, TCN đã tổng hợp thêm khá nhiều ứng dụng và game trả phí đang được miễn phí trong thời gian ngắn. Nếu bạn quan tâm hãy nhanh tay tải về trước khi bị tính phí trở lại nhé, lưu ý là

Hiệu ứng mới của Livephoto trên iOS11: tạo hình gif, video và hình phơi sáng

Livephoto trên iOS11 có thêm 3 hiệu ứng. Với ba hiệu ứng này chúng ta có thể tạo ra các hình ảnh gif, video liên tục hay hình ảnh giống như hiệu ứng phơi sáng. Mình thừ dùng các hiệu ứng khi chụp thác nước, chụp đối tượng chuyển động để tạo thành

Hướng dẫn sử dụng Youtube Kids trên Android tivi Sony 2018

Nếu bạn muốn con trẻ xem các chương trình phù hợp lứa tuổi, có tính giáo dục bổ ích, thì hãy dùng ứng dụng Youtube Kids. Sau đây là cách hướng dẫn sử dụng Youtube Kids trên Android tivi Sony 2018.

ĐÁNH GIÁ NHANH

Top 3 điện thoại cao cấp, cấu hình mạnh giảm sốc dịp 20/11 tại XTsmart

Nếu bạn đang có ý định sở hữu điện thoại giá rẻ, cấu hình mạnh nhân dịp lễ 20/11 này thì chắc chắn top 3 điện thoại bên dưới là ứng cử viên sáng ...

Khám phá điểm khác biệt giữa Galaxy Watch4 và Galaxy Watch4 Classic?

Galaxy Watch4 và Watch4 Classic là bộ đôi smartwatch mới nhất vừa được Samsung ra mắt cách đây không lâu. Chắc hẳn sẽ có nhiều bạn phân vân không biết nên chọn mua sản phẩm nào trong hai sản phẩm này. Hãy cùng chúng tôi tìm các điểm khác biệt giữa

So sánh Galaxy Z Fold3 5G và Surface Duo 2: Microsoft có thắng nổi Samsung?

Galaxy Z Fold3 5G và Surface Duo 2 đều là hai chiếc smartphone sở hữu thiết kế vô cùng độc đáo hiện nay. Mời bạn cùng chúng tôi so sánh Galaxy Z Fold3 5G và Surface Duo 2 để xem hai model này có gì khác biệt nhé. So sánh về thông số kỹ thuật […]

}