Google thêm tab bar nằm ở cạnh dưới màn hình vào hướng dẫn Material Design

Google vừa cập nhật chỉ dẫn thiết kế ứng dụng Material Design, trong đó bổ sung thêm một thành phần mới gọi là Bottom Navigation. Nó là một loạt các icon nằm ở cạnh dưới màn hình...

Thủ thuật với Safari trên iOS: xem mật khẩu web, mở tab đã đóng, đọc offline, chặn web đen...

Safari có lẽ là một trong những ứng dụng được xài nhiều nhất trên iPhone, iPad vì nhu cầu lên web quá cơ bản với tất cả chúng ta. Trong bài này xin chia sẻ với các bạn một vài thủ...