Ấn tượng mạnh với Lamborghini Black Gold - một trong những chiếc Aventador SV cuối cùng được sản xuất

Một trong những chiếc Lamborghini Aventador SV cuối cùng đã được lăn bánh khỏi nhà máy và đến với Beverly Hills. Siêu xe trong bài viết này là một trong những chiếc coupe đỉnh nhất giữa 500...

Ấn tượng mạnh với Lamborghini Black Gold - một trong những chiếc Aventador SV cuối cùng được sản xuất

Một trong những chiếc Lamborghini Aventador SV cuối cùng đã được lăn bánh khỏi nhà máy và đến với Beverly Hills. Siêu xe...