Hỗ trợ tăng năng lực tài chính và chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tiếp tục thúc đẩy và mở rộng các hoạt động hỗ trợ kết nối, chuyển đổi số và tiếp cận tài chính cho DNNVV, đây là mục tiêu sẽ được tập trung triển khai thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của DNNVV LinkSME do Bộ Kế hoạch

Thái Nguyên thực hiện thành công mục tiêu kép nhờ “lá chắn công nghệ”

Bằng lá chắn công nghệ chống dịch, Thái Nguyên đã giữ vững là vùng xanh an toàn suốt từ đầu mùa dịch tới nay, duy trì hoạt động sản xuất, ổn định đời sống xã hội trong tình hình mới.

Công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tại các doanh nghiệp chế biến chế tạo tại Việt Nam

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt ra mục tiêu tới năm 2030, ngành công nghiệp chế biến chế tạo của Việt Nam chiếm 30 GDP, kinh tế số khoảng 30 GDP Đảng Cộng sản Việt Nam,

EVN phấn đấu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Phát hành văn bản điện tử, lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng số hóa các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... là những đổi mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN trong công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả

Đã đến lúc thay đổi để thích nghi với đại dịch

Đại dịch Covid-19 tạo ra những xáo trộn lớn chưa từng có, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước. Bên cạnh những giải pháp của toàn hệ thống chính trị, đã đến lúc bản thân các doanh nghiệp cũng

Ứng dụng AI để nâng cao chuỗi giá trị cây thanh long tại Đài Loan

Thanh long được Đài Loan xác định là một trong những cây ăn trái đặc sản có lợi thế cạnh tranh và là nguồn nông sản hàng hóa xuất khẩu có giá trị kinh tế cao. Để phát triển bền vững cây thanh long, Đài Loan đã kết hợp ứng dụng trí tuệ con người HI

Việt Nam và 03 thách thức hậu COVID-19

PGS.TS. Vũ Minh Khương, giảng viên Trường Chính sách công Lý Quang Diệu Đại học Quốc gia Singapore nhấn mạnh những thách thức mà Việt Nam phải đối đầu trong tình hình làn sóng COVID-19 lần thứ 4 đang trở lại.