Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 15/2/2024 (Thứ 5 15/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0996 Thứ 5, 15/2/2024

Chưa tới giờ quay số, kết quả sẽ tự động cập nhật bên dưới.

Jackpot 1 ước tính: 112.343.407.950 đ

Jackpot 2 ước tính : 4.495.049.150 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 16 số
Uớc tính 112.343.407.950
Jackpot 25 số + số đặc biệtUớc tính 4.495.049.150
Giải nhất5 số40 triệu
Giải nhì4 số500.000
Giải ba3 số50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 13/2/2024 (Thứ 3 13/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0995 Thứ 3, 13/2/2024

08172231344918

Jackpot 1 : 112.343.407.950 đ Tăng + 4.945.928.400đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.495.049.150 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 112.343.407.950
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.495.049.150
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 1305 500.000
Giải ba 3 số 27701 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 8/2/2024 (Thứ 5 08/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0994 Thứ 5, 8/2/2024

22313536384211

Jackpot 1 : 107.397.479.550 đ Tăng + 4.235.901.300đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.945.501.550 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 107.397.479.550
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.945.501.550
Giải nhất 5 số 21 40.000.000
Giải nhì 4 số 1225 500.000
Giải ba 3 số 26108 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 6/2/2024 (Thứ 3 06/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0993 Thứ 3, 6/2/2024

08192734465124

Jackpot 1 : 103.161.578.250 đ Tăng + 4.273.612.650đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.474.845.850 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 103.161.578.250
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.474.845.850
Giải nhất 5 số 28 40.000.000
Giải nhì 4 số 1549 500.000
Giải ba 3 số 30460 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 3/2/2024 (Thứ 7 03/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0992 Thứ 7, 3/2/2024

04060713182649

Jackpot 1 : 98.887.965.600 đ Tăng + 3.822.628.500đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.675.257.700 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 98.887.965.600
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
4.675.257.700
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1324 500.000
Giải ba 3 số 27044 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 1/2/2024 (Thứ 5 01/02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0991 Thứ 5, 1/2/2024

02071022324039

Jackpot 1 : 95.065.337.100 đ Tăng + 3.744.364.500đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 4.250.521.200 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 95.065.337.100
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 4.250.521.200
Giải nhất 5 số 20 40.000.000
Giải nhì 4 số 1139 500.000
Giải ba 3 số 24469 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 30/1/2024 (Thứ 3 30/01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0990 Thứ 3, 30/1/2024

03 10 13 40 49 52 09

Jackpot 1 : 91.320.972.600 đ Tăng + 4.025.199.150đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.834.480.700 đ


Giải Trùng Người trúng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 91.320.972.600
Jackpot 2 5 số + số đặc biệt 0 3.834.480.700
Giải nhất 5 số 19 40.000.000
Giải nhì 4 số 1148 500.000
Giải ba 3 số 24000 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 27/1/2024 (Thứ 7 27/01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0989 Thứ 7, 27/1/2024

06123841465513

Jackpot 1 : 87.295.773.450 đ Tăng + 3.485.127.150đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.387.236.350 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 87.295.773.450
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.387.236.350
Giải nhất 5 số 17 40.000.000
Giải nhì 4 số 901 500.000
Giải ba 3 số 19654 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 25/1/2024 (Thứ 5 25/01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0988 Thứ 5, 25/1/2024

13173538424807

Jackpot 1 : 83.810.646.300 đ Tăng + 3.128.874.750đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.754.098.000 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 83.810.646.300
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt
(A trúng rồi!)1
3.754.098.000
Giải nhất 5 số 17 40.000.000
Giải nhì 4 số 930 500.000
Giải ba 3 số 19259 50.000
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Power 6/55 Ngày 23/1/2024 (Thứ 3 23/01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #0987 Thứ 3, 23/1/2024

13273248495123

Jackpot 1 : 80.681.771.550 đ Tăng + 3.658.007.250đ so với kỳ trước

Jackpot 2 : 3.406.445.250 đ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 0 80.681.771.550
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 0 3.406.445.250
Giải nhất 5 số 14 40.000.000
Giải nhì 4 số 888 500.000
Giải ba 3 số 19417 50.000
Giải mã Giấc Mơ