Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 14/2/2024 (Thứ 4 14-02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1159, Thứ 4, 14/2/2024

080911124044

Giá trị Jackpot: 35.490.259.000 đ Tăng + 4.040.779.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 35.490.259.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 36
Giải nhì 4 số 300.000 1388
Giải ba 3 số 30.000 23756
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 11/2/2024 (Chủ Nhật 11-02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1158, Chủ Nhật, 11/2/2024

071831333541

Giá trị Jackpot: 31.449.479.500 đ Tăng + 4.770.292.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 31.449.479.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 21
Giải nhì 4 số 300.000 1349
Giải ba 3 số 30.000 22912
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 7/2/2024 (Thứ 4 07-02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1157, Thứ 4, 7/2/2024

172124253942

Giá trị Jackpot: 26.679.187.500 đ Tăng + 3.090.076.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 26.679.187.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 35
Giải nhì 4 số 300.000 1307
Giải ba 3 số 30.000 21997
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 4/2/2024 (Chủ Nhật 04-02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1156, Chủ Nhật, 4/2/2024

091521293339

Giá trị Jackpot: 23.589.111.000 đ Tăng + 1.816.666.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 23.589.111.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 40
Giải nhì 4 số 300.000 1386
Giải ba 3 số 30.000 21404
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 2/2/2024 (Thứ 6 02-02)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1155, Thứ 6, 2/2/2024

011529313234

Giá trị Jackpot: 21.772.445.000 đ Tăng + 2.209.175.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 21.772.445.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 14
Giải nhì 4 số 300.000 861
Giải ba 3 số 30.000 16457
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 31/1/2024 (Thứ 4 31-01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1154, Thứ 4, 31/1/2024

091115353841

Giá trị Jackpot: 19.563.269.500 đ Tăng + 1.748.704.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 19.563.269.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 26
Giải nhì 4 số 300.000 1174
Giải ba 3 số 30.000 18807
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 28/1/2024 (Chủ Nhật 28-01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1153, Chủ Nhật, 28/1/2024

032325293641

Giá trị Jackpot: 17.814.565.000 đ Tăng + 1.642.997.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 17.814.565.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 19
Giải nhì 4 số 300.000 956
Giải ba 3 số 30.000 16299
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 26/1/2024 (Thứ 6 26-01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1152, Thứ 6, 26/1/2024

081922273135

Giá trị Jackpot: 16.171.568.000 đ Tăng + 1.441.940.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 16.171.568.000 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 23
Giải nhì 4 số 300.000 955
Giải ba 3 số 30.000 15485
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 24/1/2024 (Thứ 4 24-01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1151, Thứ 4, 24/1/2024

072730363945

Giá trị Jackpot: 14.729.627.500 đ Tăng + 1.338.944.000đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 14.729.627.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 22
Giải nhì 4 số 300.000 1024
Giải ba 3 số 30.000 16352
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Mega 6/45 Ngày 21/1/2024 (Chủ Nhật 21-01)

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #1150, Chủ Nhật, 21/1/2024

112022232631

Giá trị Jackpot: 13.390.683.500 đ Tăng + 1.390.683.500đ so với kỳ trước

GiảiTrùngGiá trị (đồng)Người trúng
Jackpot 6 số 13.390.683.500 0
Giải nhất 5 số 10.000.000 19
Giải nhì 4 số 300.000 818
Giải ba 3 số 30.000 14040
Giải mã Giấc Mơ