Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 14/2/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
184236Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
507051640584Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
969006298520497729Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
357026896284650349780861Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 24/1/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 12/2/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
358312Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
143469453114Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
391839543226761563Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
538585823543902556246082Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 7/2/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
942275Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
421878407321Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
968938506653291605Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
927075152114848070328105Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 5/2/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
851879Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
094088195106Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
569072466063769015Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
111695055082161035521752Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 2/2/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
204959Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
484859772687Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
289780806619805824Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
750069729384307041593152Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 31/1/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
919310Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
288426989946Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
193743152447510625Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
783687198211393306456121Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 29/1/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
156885Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
616176143691Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
109525688315004782Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
650020794538710769183967Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 26/1/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
248346Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
883158074725Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
761459118305785209Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
443106262273733928419646Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Trực Tiếp - KQXS Vietlott Max 3D ngày 22/1/2024
Max 3DKết quả quay thưởngMax 3D+
Giải nhất
1 triệu
450476Đặc biệt
1 tỷ
Giải nhì
350K
447315310623Giải nhì
40 triệu
Giải ba
210K
530954735138796238Giải ba
10 triệu
Giải KK
100K
388342448242986749054723Giải tư
5 triệu
(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải năm
1 triệu
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải NhấtGiải sáu
150K
(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải Nhì, Ba hoặc Khuyến KhíchGiải bảy
40K
Giải mã Giấc Mơ