Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 13/2/2024 (Thứ 3 13/02)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

081231
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

231081
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

702694343964
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

143935712600557311
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

362334529756052242193147
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 8/2/2024 (Thứ 5 08/02)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

953803
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

803953
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

053062505687
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

164053250546561506
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

150245549048942007847849
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 6/2/2024 (Thứ 3 06/02)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

867110
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

110867
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

134634120622
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

741221797520757821
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

693014018910418171322587
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 3/2/2024 (Thứ 7 03/02)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

394787
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

787394
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

353335751170
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

262280519806030029
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

297251485060202921758765
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 1/2/2024 (Thứ 5 01/02)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

812388
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

388812
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

054719255673
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

723653891184068281
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

228257645170122827072657
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 30/1/2024 (Thứ 3 30/01)

Giải thưởng Kết quả Giải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

339 019
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

019 339
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

034 294 932 702
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

864 443 419 992 035 330
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

416 705 128 138 603 193 942 859
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 27/1/2024 (Thứ 7 27/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

985849
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

849985
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

058655280271
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

501521922454684739
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

590961405355000197530044
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 25/1/2024 (Thứ 5 25/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

557472
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

472557
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

462533441089
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

402445273083957101
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

716917723227106321270419
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 23/1/2024 (Thứ 3 23/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

578788
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

788578
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

017181727760
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

607217453841549194
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

159681890619604598377511
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro Ngày 20/1/2024 (Thứ 7 20/01)
Giải thưởngKết quảGiải thưởng
Giải đặc biệt

Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay

061205
2 tỷ
Giải phụ đặc biệt

Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay

205061
400tr
Giải nhất

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số

233093482298
30tr
Giải nhì

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số

354551831730809246
10tr
Giải ba

Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số

898876879500360449315996
4tr
Giải tư

Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba

1tr
Giải năm

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ

100k
Giải sáu

Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ

40k
Giải mã Giấc Mơ